ПРОГРАМ ВЛАДЕ
ЗА СМАЊЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ
ОПТЕРЕЋЕЊА ПРИВРЕДЕ

Шта је програм еПАПИР?

У склопу регулаторне реформе Владе Републике Србије, усмерене на побољшање услова пословања и смањења административног оптерећења привреде, покренут је вишегодишњи програм под називом еПАПИР.

Програмом еПАПИР се први пут свеобухватно и системски приступило реформи јавне управе Републике Србије у делу који се односи на повећање ефикасности у спровођењу административних поступака, односно подизања квалитета пружања јавних услуга привреди.

Основни циљ овог пројекта јесте унапређење услова пословања привредних субјеката кроз сигурно, транспарентно и предвидљиво пословно окружење и смањење укупних административних трошкова. Овај циљ ће се постићи поједностављењем, оптимизацијом или чак укидањем непотребних административних поступака и осталих услова за пословање, као и успостављањем јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања и њиховом дигитализацијом.

Шта је регистар административних поступака и осталих услова пословања?

Регистар je јавно доступна електронска база свих административних поступака и осталих услова пословања које спроводе органи и организације јавне управе на републичком и покрајинском нивоу. Привредни субјекти на једном месту, једноставном претрагом, могу да добију све информације неопходне за отпочињање и вођење пословања.

У регистру се налазе све неопходне информације о појединачним административним поступцима или о законом прописаним обавезама и то:

  • да ли постоји образац за подношење захтева и могућност његовог преузимања;
  • коме се подноси захтев и да ли постоји могућност његовог електронског подношења;
  • која документација је потребна, приликом подношења захтева и да ли је потребно обавити одређене претходне радње (овера нотара и сл.);
  • који су финансијски издаци (таксе, накнаде итд.) и број рачуна на који се врши плаћање;
  • који је рок за решавање уредног захтева;
  • време важења издатог акта; да ли је предвиђено право на жалбу;
  • радно време шалтера и адреса, као и друге корисне информације.

Шта привреда добија кроз реализацију програма еПАПИР?

Реализацијом активности на програму еПАПИР, као и успостављањем јавно доступног регистра омогућене су бројне погодности и олакшице привредним субјектима у Републици Србији и уклоњене многе административне баријере у њиховом пословању.

Јавни регистар пружа све информације о административним поступцима, документима и подацима потребним за њихово спровођење на једном месту, што доприноси уштеди за привреднике у вези са подношењем бројних захтева, односно испуњавањем пословних обавеза. Привредни субјекти ће брже, лакше и јефтиније остваривати своја права односно испуњавати законом утврђене обавезе.

Поред тога, нови административни поступци који буду увођени у наредном периоду биће унапред оптимизовани тако да минимализују административно оптерећење за привреду и повећају ефикасност државне управе у пружању јавних услуга.

Која је корист јавне управе од успостављања регистра?

Органи и организације јавне управе су захваљујући програму еПАПИР унапредили и продубили постојећу сарадњу, што знатно подиже квалитет пружања јавних услуга. Олакшана комуникација између институција и организација посла, смањење оптерећења службеника и размена података у сусрет електронској управи подићи ће углед јавне управе и учинити њен рад поузданим и правовременим.

Ко је све укључен у еПАПИР?

До сада се у овај пројекат Владе Републике Србије укључило 85 институција јавне управе на републичком нивоу и 10 на покрајинском нивоу.

Републички секретаријат за јавне политике је одређен за координатора целокупног пројекта испред Владе Републике Србије. Активним учешћем и залагањем обезбеђена је велика донаторска подршка Фонда за добру управу Владе Велике Британије, Европске уније кроз ИПА претприступне фондове и ГИЗ Немачке организације за развојну сарадњу.

Будите део програма еПАПИР!

Реформа је потребна и привреди и јавној управи!

Како би резултати програма еПАПИР били што свеобухватнији и целисходнији неопходне су нам Ваше сугестије! Узимањем учешћа, допринећете бољем квалитету пословног окружења у Републици Србији.

Позивамо Вас да се укључите у рад на овом програму Владе Републике Србије и да своје сугестије и мишљења изнесете СЛАЊЕМ ПРЕДЛОГА!

Врати се на почетак