Контакт

Овде можете пронаћи контакте свих министарстава Републике Србије

Koнтактирајте еПАПИР
Koнтактирајте институције

  Министарство финансија

  Адреса: Кнеза Милоша 20, Београд

  тел: +381 11 3613-245,

  +381 11 3642-600

  сајт: www.mfin.gov.rs

  мејл: press@mfin.gov.rs

  Министарство привреде

  Адреса: Кнеза Милоша 20, Београд

  тел: +381 11 3642-600

  факс: +381 11 3642-705

  сајт: www.privreda.gov.rs

  мејл: press@privreda.gov.rs

  Министарство одбране

  Адреса: Бирчанинова 5, Београд

  тел: +381 11 3006-311

  факс: +381 11 3006-062

  сајт: www.mod.gov.rs

  мејл: info@mod.gov.rs

  Министарство правде

  Адреса: Немањина 22–26, Београд

  тел/факс: +381 11 785-8000

  сајт: www.mpravde.gov.rs

  мејл: kontakt@mpravde.gov.rs

  Министарство за бригу о селу

  Адреса: Булевар Михајла Пупина 2а, Београд

  тел: +381 11 3112-282,

  +381 11 2673-027

  сајт: www.mbs.gov.rs

  мејл: kabinet@mbs.gov.rs

  Министарство здравља

  Адреса: Немањина 22–26, Београд

  тел: +381 11 3616-251,

  +381 11 3614-890

  факс: +381 11 2656-548

  сајт: www.zdravlje.gov.rs

  мејл: kabinet@zdravlje.gov.rs

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација

  Адреса: Булевар Михајла Пупина 2, Београд

  тел: +381 11 3113-432

  факс: +381 11 3114-650

  сајт: www.mtt.gov.rs

  мејл: kabinet@mtt.gov.rs

  Министарство заштите животне средине

  Адреса: Омладинских бригада 1, Београд

  тел: +381 11 3131-357

  факс: +381 11 3131-394

  сајт: www.ekologija.gov.rs

  мејл: info@eko.minpolj.gov.rs

  Mинистарство државне управе и локалне самоуправе

  Адреса: Бирчанинова 6, Београд

  тел: +381 11 362-0146,

  +381 11 361-3654

  сајт: www.mduls.gov.rs

  мејл: kabinet@mduls.gov.rs

  Министарство за европске интеграције

  Адреса: Немањина 34, Београд

  тел: +381 11 3061-100,

  +381 11 3061-102,

  +381 11 3061-103

  факс: +381 11 3061-110

  сајт: www.mei.gov.rs

  мејл: office@mei.gov.rs

  Министарство спољних послова

  Адреса: Кнеза Милоша 24-26, Београд

  тел: +381 11 306-8000,

  +381 11 3616-333

  факс: 3618-366

  сајт: www.mfa.gov.rs

  мејл: mfa@mfa.rs

  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

  Адреса: Немањина 22-26, Београд

  тел: +381 11 260-79-60,

  +381 11 3612-197

  факс: +381 11 260-79-61

  сајт: www.minpolj.gov.rs

  мејл: office@minpolj.gov.rs

  Министарство рударства и енергетике

  Адреса: Немањина 22-26, Београд

  тел: +381 11 3604-403

  факс: +381 11 3616-603

  сајт: www.mre.gov.rs

  мејл: kabinet@mrе.gov.rs

  Министарство културе и информисања

  Адреса: Влајковићева 3, Београд

  тел/факс: +381 11 3398-172,

  +381 11 3398-811

  сајт: www.kultura.gov.rs

  мејл: kabinet@kultura.gov.rs

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја

  Адреса: Немањина 22–26, Београд

  тел: +381 11 3616-489

  факс: +381 11 3616-491

  сајт: www.mpn.gov.rs

  мејл: kabinet@mpn.gov.rs

  Министарство унутрашњих послова

  Адреса: Булевар Михајла Пупина 2, Београд

  тел: +381 11 306-2000

  локал: 2601

  сајт: www.mup.gov.rs

  мејл: info@mup.gov.rs

  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

  Адреса: Немањина 22–26, Београд

  тел: +381 11 3038-661

  сајт: www.minrzs.gov.rs

  мејл: press@minrzs.gov.rs

  Национална академија за јавну управу

  Адреса: Војводе Степе 51, Београд

  тел: +381 11 7357100,

  +381 11 7357 101

  сајтwww.napa.gov.rs

  мејлoffice@napa.gov.rs

  Министарство омладине и спорта

  Адреса: Булевар Михајла Пупина 2а, Београд

  тел: +381 11 3130-913,

  +381 11 2142-564

  сајт: www.mos.gov.rs

  мејл: sekretarijat.mos@mos.gov.rs

  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

  Адреса: Булевар Михајла Пупина 2, Београд

  тел: +381 11 311-7607,

  +381 11 311-4528

  факс: +381 11 311-3929

  сајт: www.minljmpdd.gov.rs

  мејл: kabinet@minljmpdd.gov.rs

  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

  Адреса: Немањина 22-26, Београд

  тел: +381 11 3614-652

  факс: +381 11 3616- 521

  сајт: www.mgsi.gov.rs

  мејл: kabinet@mgsi.gov.rs

  Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

  Адреса: Немањина 11, Београд

  тел: +381 11 7358 400

  сајт: www.ite.gov.rs

  мејл: kancelarija@ite.gov.rs

  Министарство за бригу о породици и демографију

  Адреса: Булевар Михајла Пупина 2а, Београд

  тел: +381 11 2140-318

  факс: +381 11 2145-738

  мејл: kabinet@minbpd.gov.rs