Усвојен Aкциони план за спровођење програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2020 -2021. године

Усвојен Aкциони план за спровођење програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2020 -2021. године

29.06.2020.

Влaдa Рeпубликe Србиje је 26. јуна 2020. године усвојила Акциони план за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2020. – 2021. године.

Претходно је Влада, 11. јула 2019. године, усвојила Програм за поједностављење административних поступака и регулативе  „е-ПАПИР” са пратећим Акционим планом за период 2019 – 2021. године.

Програм „е-ПАПИР“ представља документ јавне политике којим се први пут свеобухватно и системски приступа реформи јавне управе, у делу који се односи на повећање ефикасности у спровођењу административних поступака, односно подизања квалитета пружања јавних услуга привреди. Наведена реформа ће резултирати поједностављењем административних поступака (оптимизацијом, дигитализацијом и укидањем сувишних административних поступака), као и успостављањем Јавног регистра административних поступака. На тај начин ће се унапредити сигурност, транспарентност и предвидљивост пословног окружење, смањити удео укупних административних трошкова у БДП и сузити простор за корупцију.

Програмом је предвиђено да се ревизија Акционог плана 2019-2021. године утврди и усвоји када буде припремљена и усаглашена друга група препорука за оптимизацију административних поступака. У складу са наведеним, припремљен је и усвојен Акциони план за спровођење Програма за период 2020-2021. године, који у себи садржи све активности претходног акционог плана које нису у потпуности реализоване, као и активности везане за оптимизацију друге групе поступака за које су препоруке усаглашене са надлежним органима.

Републички секретаријат за јавне политике ће у наредном периоду, поред праћења имплементације активности предвиђених Акционим планом, наставити и консултативни процес са надлежним органима и другим заинтересованим странама ради припреме и усаглашавања препорука за оптимизацију треће групе административних поступака.

Сличне вести

Врати се на почетак