УСВОЈЕНА УРЕДБА О ВОЂЕЊУ, ФУНКЦИОНИСАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

29.07.2022.

Влада је на седници одржаној 28. јула 2022. године, усвојила Уредбу о вођењу, функционисању и утврђивању података који се уписују у регистар административних поступака.

Уредбом се у складу са Законом о Регистру административних поступака („Службени гласник РС”, број 44/21), детаљније уређује садржина података који се уписују у Регистар административних поступака, као и подаци који су јавно доступни на Порталу Регистра, односно упис, измена уписаних података, брисање административних поступака и административних захтева, као и начин потврђивања исправности уписаних података.

Циљ усвајања Уредбе је обезбеђивање примене Закона о Регистру административних поступака, како  би грађанима, привредним и другим субјектима биле на располагању све потребне информације у вези са административним поступцима и административним захтевима које спроводе органи јавне управе. Примена Уредбе, допринеће лакшем и ефикаснијем остваривању одређеног права односно испуњењу прописане обавезе за грађане, привредне и друге субјекте, док ће органима јавне управе, бити омогућено да на једноставан и униформан начин креирају поступке јавно доступне свим корисницима.

Текст Уредбе можете погледати овде

Сличне вести

Врати се на почетак