Предлог закона о Регистру административних поступака

Предлог закона о Регистру административних поступака

05.04.2021.

Републички секретаријат за јавне политике 16. фебруара 2020. године обавестио је јавност о почетку рада на Нацрту закона о Регистру административних поступака (у даљем тексту: Нацрт закон) и објавио радну верзију Нацрта закона.

У периоду од 16. фебруара 2020. године, до 17. новембра 2020. године, спроведене су свеобухватне консултације са заинтересованим странама и циљним групама. Током консултација, позив за укључење у јавну расправу посебно је упућен Америчкој привредној комори (AmCham Serbia), Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД), Привредној комори Србије (чији су представници учествовали и у раду радне групе) и Савету страних инвеститора, од којих је само Привредна комора доставила своје предлоге за унапређење радне верзије Нацрта закона. Детаљан извештај о спроведеним консултацијама можете погледати овде.

Јавна расправа о Нацрту закона о Регистру административних поступка спроведена је у периоду од 20. новембра до 9. децембра 2020. године. У јавну расправу укључено је 88 инститција јавне власти које учествују у спровођењу реформског програма Владе Републике Србије „Поједностављење административних поступака и регулативе – е-Папир“, као и Америчка привредна комора (AmCham Serbia), НАЛЕД, Центар за европске политике и Савет страних инвеститора. Услед епидемије заразне болести SARS-COV-2, јавна расправа спроведена је достављањем писаних коментара. Такође, 8. децембра 2020. године одржана је и „online” јавна расправа, на којој је учествовало преко 40 институција јавне власти републичког, покрајинског и локалног нивоа, привредници, привредна удружења и невладине организације. Детаљан извештај о јавној расправи можете погледати овде.

На основу коментара пристиглих током консултација и јавне расправе, припремљен је Нацрт закона о Регистру административних поступака који је упућен Влади Републике Србије. На седници одржаној 01. априла 2021. године, Влада Републике Србије утврдила је Предлог закона о Регистру административних поступака, који је прослеђен у скупштинску процедуру.

Предлог закона уређује успостављање, вођење, садржину, начин коришћења и друга питања од значаја за управљање Регистром административних поступака (у даљем тексту: Регистар). Регистар представља јединствену електронску базу која садржи све потребне информације о поступцима које привредни субјекти и грађани покрећу пред органима јавне управе, у циљу испуњења законом предвиђених обавеза или остваривања права. Циљ успостављања Регистра јесте креирање сигурнијег, транспарентнијег и предвидљивијег пословног окружења, смањење административних трошкова за привреду и грађане, као и смањење удела укупних административних трошкова у БДП-у. Предлог закона о регистру административних поступака можете погледати овде.

Сличне вести

Врати се на почетак