Почела јавна расправа за Предлог програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2022 – 2025. године

28.11.2022.

Републички секретаријат за јавне политике обавештава заинтересовану јавност да ће јавна расправа о Предлогу програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период  2022 – 2025. године (у даљем тексту: Програм) бити спроведена од 24. новембра до 13. децембра 2022. године.

Програмом се наставља процес поједностављивања (оптимизација и укидање сувишних административних поступака) и дигитализација административних поступака, са циљем да се унапреди сигурност, транспарентност рада органа јавне власти и предвидивост пословног окружењa.

Саставни део Програма је и акциони план, који садржи препоруке за поједностављење административних поступака. Усвајањем препорука, наставља се процес реформе јавне управе, и додатно проширује и унапређује садржина Регистра административних поступака.

Позивамо све заинтересоване да своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење Програма доставе на Портал „е-Консултације” , Документ је објављен на линку овде.

Сличне вести

Врати се на почетак