Попис административних поступака за грађане – све информације на једном месту

Попис административних поступака за грађане – све информације на једном месту

18.03.2021.

У циљу успостављања јединственог места са свим потребним информацијама о поступцима јавне управе за привреду и грађане, Републички секретаријат за јавне политике и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу започели су процес пописа административних поступака за грађане.

Попис административних поступака ће се спроводити кроз четири фазе:

Прва фаза
Утврђивање броја и назива поступака, надлежних институција за њихово спровођење и других основних елемената који ће се пописати кроз електронске упитнике, као и основних елемената поступака потребних за одређивање приоритетности у даљем детаљном попису и избору поступака за дигитализацију.

Друга фаза
Детаљан попис свих поступака кроз Регистар административних поступака.

Трећа фаза
Координисани рад на оптимизацији поступака и припреми приоритетних поступака за дигитализацију.

Четврта фаза
Дигитализација поступака.

У оквиру Пројекта унапређења услуга електронске управе (EDGE) Светске банке и Републике Србије, Републички секретаријат за јавне политике и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу покренули су координисани процес пописа административних поступака за грађане. Процес је покренут у складу са Програмом развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године, пратећим Акционим планом („Сл. Гласник РС“ број: 85/20), и Акционим планом за спровођење Програма Владе Републике Србије.
Циљ овог процеса јесте упис свих административних поступака јавне управе у регистар административних поступака Републичког секретаријата за јавне политике, јавна доступност информација о свим поступцима за грађане, као и јачање транспарентности, предвидивости, стандардног приступа, координисаног поједностављења и дигитализације административних поступака.

У складу са наведеним у марту 2021. године започет је процес пописа административних поступака на свим нивоима власти, како би се обезбедило да грађани могу све информације о свим поступцима пронаћи на једном месту.

У оквиру Пројекта унапређења услуга електронске управе Светске банке и Канцеларије за ИТЕ и е-управу, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике као координатора на попису и оптимизацији административних поступака, а за потребе спровођења активности пројектом на анализи трансформације сервиса за грађане, Канцеларија за ИТЕ и е-управу и Светска банка ангажовали су JV Omni Group Business Solution d.o.o. и Научне апликације д.о.о. Београд.
У наредних 2 месеца план је да се, заједно са јавном управом, спроведе попис административних поступака за грађане попуњавањем електронских упитника. Свим органима и организацијама биће достављени приступни креденцијали ка наведеном упитнику, као и помоћ при њиховом попуњавању.

Сличне вести

Врати се на почетак