е-ПАПИР и на покрајинском нивоу

е-ПАПИР и на покрајинском нивоу

08.04.2019.

Пројекат Владе ”Поједностављење административних поступака и регулативе – еПАПИР“ који за циљ има унапређење јавних услуга ка привреди и смањење трошкова од почетка априла се спроводи и у АП Војводини.

У Скупштини АП Војводине, Игор Мировић, председник покрајинске Владе, Бојана Тошић, в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике и Александра Хилбиг шеф Пројекта “Подршка реформи јавне управе у Србији” – ГИЗ, су 4. априла на радном састанку са представницима свих секретаријата, Привредне коморе Војводине, других носилаца јавних овлашћења и ГИЗ-а отворили пројекат на покрајинском нивоу.

Председник покрајинске Владе је упознао све представнике надлежних институција са значајем пројекта и потребом унапређења јавних услуга што директно утиче на боље пословно окружење, а тиме и стварање повољнијег животног стандард грађана и упутио на потребу чврсте сарадње покрајинских институција са РСЈП као координатором овог пројекта.

В.д. директорка РСЈП Бојана Тошић је представила резултате досадашњег рада кроз укидањем сувишних и поједностављењем компликованих административних поступака и истакла да је само укидање М4 и МУН обрасца, и маркица за брашно довело до уштеде за привреду око 30 милиона евра у 2019. години. Направљена је база од скоро 2500 административнх поступака, од којих је за 600 припремљен план поједностављења и укидања. До краја године планирана је дигитализација за првих 30 поступака. Заједнички рад републике и покрајине наставиће се пописом и поједностављењем поступка у АП Војводини, са крајњи циљем остаривања ефикаснијег, сигурнијег и транспарентнијег пословног окружења.

Бојана Тошић је истакла да се радује даљој заједничкој сарадњи и остварењу циљева који ће донети велико растерећење привредницима и запосленима у јавној управи и биће кључ за успостављање бољих услова за пословање у Србији.

Реализација пројекта е-ПАПИР на нивоу АП Војводине, подржана је од стране Немачке организације за развојну сарадњу ГИЗ.

Сличне вести

Врати се на почетак